شرح وظایف کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل استان البرز  
 
1. سازماندهی مناسب دستگاه ها و تیم‌های عملیاتی مقابله، امداد و نجات برای مدیریت شرایط اضطراری، صحنه عملیات امداد و نجات و ارتقاء توانمندی‌های آنان در سطح استان و شهرستان.
2. تدوین و پیگیری اجرای برنامه های آموزش عمومی امداد و نجات به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی مردم و تاب آوری آنان.
3. تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز شرایط بحران ناشی از جنگ، تهدیدهای دشمن، برای جستجو و نجات و تعیین نقش و جایگاه دستگاه‌های ذیربط در سطح استان.
4. ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط برای ارتقاء توان عملیاتی مقابله با شرایط اضطراری به‌خصوص مراکز مربوط به نیروهای مسلح با استفاده از دستورالعمل‌های ابلاغی از سلسله مراتب آنان در سطح استان.
5. مطالعه و بررسی امور مربوط به کاهش آسیب پذیری و صدمات بر نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات مهم در 
حوزه های مختلف برای پایداری عموم مردم استان در حوزه های مختلف.
6. تهیه سناریوهای مختلف برای رزمایش‌های دوره‌ای و انجام تمرینات به منظور حفظ و ارتقاء آمادگی تیم‌های عملیاتی در سازمان امداد و نجات و بستر سازی و فراهم نمودن زمینه های لازم برای پرورش نیروهای جایگزین.
7. برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌‌های عمومی و تخصصی جستجو و نجات به منظور نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل برای تیم‌های مربوطه در سطح استان.
8. طراحی و پیش‌بینی تجهیزات و امکانات جستجو و نجات و به‌روز‌رسانی آن‌ها برای شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.
9. نظارت براجرای دستورالعمل‌های ابلاغی به‌منظور کنترل و هدایت سازمان‌ها و دستگاه‌ها.
10. تشکیل کمیته های مختلف تخصصی کارگروه بنا به ضرورت و نظارت بر انجام وظایف آن.