شرح وظایف کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل استان البرز  
 
1. شناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها، مراکز و تأسیسات استان در حوزه بهداشت، سلامت و بیولوژیک (حیاتی، حساس و مهم).
2. تهیه، تدوین و ابلاغ طرح جامع مقابله با تهدیدات واقدامات نظامی دشمن در حوزه بهداشت، درمان، سلامت، به ویژه تهدیدات نوین بیولوژیک و پرتوی در سطح استان.
3. طراحی، اتخاذ تدابیر و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک و پرتوی متصور از طرف دشمن در سطح استان و ارتقاء آمادگی وتوانمندی برنامه‌های بهداشت، درمان و سلامت در زمینه‌های مختلف.
4. سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف استان برای ارتقاء توانمندی تیم های مورد نیاز در شرایط اضطرار، مرتبط با حوزه بهداشت، سلامت، بیولوژیک و پرتوی به منظور مقابله با بحران ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن.
5. تهیه و تدوین دستورالعمل مورد نیاز برای چگونگی تأمین نیازهای مردم و مراکز بهداشتی، درمانی و بیولوژیک استان در شرایط جنگ و تهدیدات دشمن.
6. پایش سطح آمادگی دفاعی استان و کادر سازی نیروی انسانی به تجهیزات و بیمارستان تخصصی با استفاده از ظرفیت ها، تجربیات و قابلیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور افزایش آستانه مقاومت مردمی در برابر تهدیدات بیولوژیک و پرتوی.
7. طراحی و برنامه ریزی چگونگی کاهش آسیب پذیری و صدمات بر نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات به منظور تداوم چرخه خدمات مراکز بهداشتی و درمانی در زمینه‌های مختلف سطح استان ناشی از تهدیدات و اقدامات مختلف دشمن.
8. هماهنگی برای ایجاد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان براساس دستورالعمل های ابلاغی از مراجع  بالاتر در بخش دفاع ‌غیرعامل و انجام تمرینات و رزمایش های دوره ای برای حفظ و ارتقاء آمادگی لازم در حوزه بهداشت، سلامت، بیولوژیک و پرتوی.
9. مطالعه و بررسی مقررات، همچنین نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و ایجاد آمادگی‌های لازم برای مقابله با تهدیدات نرم و اقدامات نظامی دشمن در حوزه بهداشت، سلامت و بیولوژیک.
10. تشکیل کمیته های مختلف تخصصی کارگروه بنا به ضرورت و نظارت بر انجام وظایف آن.